گالری تصاویر
پیوندهای مهم
فرهنگ

اطلاعات فرهنگی

مشخصات اجتماعی و انسانی:

ملیت: ساحل عاجی

گروههای قومی:

اکان ها، کروها، مانده های شمال (مالنکن)، مانده های جنوب، ولتایی ها (گور و سنوفو)، .... در مجموع بیش از 70 قبیله و طایفه در این کشور زندگی می کنند. همچنین حدود 3 میلیون بورکینایی، 150 هزار لبنانی و 20 هزار فرانسوی در این کشور زندگی می کنند. تعداد ایرانی های ساکن ساحل عاج حدود 50  نفر برآورد می شود.

زبان ها:

زبان رسمی این کشور فرانسه است. ولی 60 زبان محلی به خصوص زبان جولا که در کشورهای شمال ساحل عاج نیز استفاده می شود، نیز بین مردم رایج است.

ادیان:

آمار دقیقی از تعداد پیروان ادیان در دست نیست لیکن براساس منابع موجود از جمعبت کشور حدود 40 درصد مسلمان، 30 درصد مسیحی و 10 درصد طبیعت پرست (معتقد به توتم های آفریقایی) می باشند.

نکته: با احتساب خارجی ها به خصوص بورکینایی ها جمعیت مسلمان ساحل عاج بیش از مسیحیان است ولی با کسر مهاجرین خارجی جمعیت مسیحی در بین ساحل عاجی ها بیش از مسلمانان می باشد. قانون اساسی این کشور لائیک است.

جمعیت: 23.295.302 نفر

17.172.297 ساحل عاجی و 5.491.972 خارجی


اداره کل ارزیابی و نظارت
سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران