گالری تصاویر
پیوندهای مهم
مصاحبه با روزنامه "اکسپرسیون"

بسمه تعالی

مصاحبه با روزنامه اکسپرسیون ساحل عاج

1 -عالیجناب همکاریهاي ساحل عاج و ایران در چه وضعیتی قرار دارد؟

معتقدیم که روابط جمهوري ساحل عاج و جمهوري اسلامی ایران در مسیر صحیحی قرار دارد. دوکشور نسبت به اهمیت یکدیگر در منطقه خود و در معادلات جهانی واقف هستند و درك متقابلی میان مسئولان وجود دارد. روابط داراي قدمتی 40 ساله می باشد و سفارتخانه هاي دوکشور در پایتخت ها فعال هستند. در عین حال معتقدیم که هنوز ظرفیت هاي کشف نشده زیادي در روابط وجود دارد و باید با دقت و حوصله به یافتن راه کارهاي جدیدي براي شناخت و همکاري بیشتر مبادرت ورزید.

2 -آیا شما از سطح مبادلات راضی هستید؟

سطح مبادلات دوکشور باتوجه به ظرفیت ها و امکانات دوطرف راضی کننده نیست. دو کشور می توانند در بسیاري از زمینه هاي اقتصادي و تجاري ظرفیت سازي کرده و با شناسایی بخش هایی که امکان تبادل وجود دارد به ارتقاء مبادلات تجاري و اقتصادي بپردازند. جمهوري اسلامی ایران در بسیاري از زمینه ها پیشرو و داراي سبک و توان قابل ملاحظه اي است که می تواند مورد توجه و استفاده دوستان آفریقایی باشد. از جمله در زمینه هاي انرژي، نفت، گاز ، پتروشیمی، فنی و مهندسی، برق و خطوط انتقال نیرو، پزشکی و دارویی، مواد غذایی و ... و نیز تکنولوژیهاي جدید مانند فناوري اطلاعات و نانو و ... می توانیم تجربیات خود را در اختیار دوستان ساحل عاجی قرار دهیم.

3 -کشور شما مایل است در چه زمینه هایی وارد شود؟

طبعا در زمینه هایی که مورد نیاز می باشد آماده همکاري و تبادل تجربه هستیم. مانند بخش هاي ذکر شده در سوال بالا و یا بخش هاي حمل و نقل و خودروسازي، مخابرات و ارتباطات، ساخت مسکن، انرژیهاي تجدیدپذیر، کشاورزي و دامداري و شیلات، آموزش فنی و حرفه اي و ... . شناخت از توان، امکانات و ظرفیت ها قدم اول می باشد که ما سعی کرده ایم این مهم به انجام برسد و هیاتهایی را در این زمینه مبادله کرده و برنامه هاي دیگري براي افزایش این شناخت داریم.

4 -کشورهاي متعددي از طریق اجلاس هایی روابط ویژه اي با قاره آفریقا برقرار کرده اند. مایلم از چین، هند، ژاپن و در آینده نزدیک از عربستان سعودي صحبت نمایم چه موقع نوبت ایران خواهد بود؟

ما با اغلب کشورهاي آفریقایی روابط سیاسی و دیپلماتیک داریم. بعد از پیروزي انقلاب اسلامی از مبارزات آزادیخواهانه مردم آفریقا حمایت کرده ایم مثلا از تلاش و مبارزات مردم آفریقاي جنوبی علیه رژیم آپارتاید حمایت کرده و روابط خود را با رژیم سابق این کشور قطع کردیم. آفریقا بطور یقین یکی از اولویت هاي سیاست خارجی ایران می باشد و شما اخیرا شاهد سفر وزیر امور خارجه ایران به برخی کشورهاي آفریقایی بودید. در ایران مناسبت هاي مختلفی براي ارتقاء روابط با قاره آفریقا برگزار می شود که در ماه نوامبر سالجاري یکی از مناسبت ها با اجلاس مشترك ایران و آفریقا تشکیل خواهد شد. طی این اجلاس مقامات و شخصیت هاي بخش هاي دولتی و خصوصی بسیاري از کشورهاي آفریقایی در تهران حضور خواهند یافت و فرصت بسیار مناسبی براي تبادل نظر و آشنایی و احیانا ارتقاء همکاري خواهد بود.

5 -روي کار آمدن ترامپ در ایالات متحده آمریکا به توافقنامه هسته اي امضاء شده با قدرتهاي بزرگ پایان داد آیا بایستی نگران بازگشت تحریم ها علیه ایران بود؟

تغییر روساي جمهوري آمریکا تاثیري در سیاست و راهی که ما براي پیمودن انتخاب کردیم ندارد. در موضوع هسته اي جمهوري اسلامی ایران حسن نیت خود را براي اثبات صلح آمیز بودن این برنامه نشان داد. ما طی سالها مذاکره با 5+1 به توافقی دست یافتیم و از دوسال پیش با اجراي دقیق این تفاهم که با قطعنامه 2231 شوراي امنیت سازمان ملل متحد نیز تایید شده، نشان دادیم علاوه بر اینکه برنامه اي صلح آمیزي را دنبال می کنیم، به عهد و پیمان خود وفاداریم و آژانس بین المللی انرژي اتمی با نظارت دقیق خود دائما پاي بندي ایران را به برجام اعلام داشته است. اما در طرف مقابل دولت جدید آمریکا با وجود امضاي این تفاهم نامه نشان داد که ارزشی براي قول و قرار دولت قبل قائل نبوده و عملا روح و متن برجام را نقض نموده است. همه کشورهاي حاضر در این تفاهم نامه علاوه بر توصیه و فشار به دولت آمریکا براي باقی ماندن در برجام، کماکان به این تعهد پاي بند هستند و اعلام داشته اند که نظر دولت جدید آمریکا را نمی پذیرند. اکنون آمریکا تنهاست. اگر بخواهد خلاف مفاد برجام تحریمی علیه جمهوري اسلامی ایران به این دلیل که ایران به برجام پاي بند نبوده وضع کند علاوه براینکه مجددا مرتکب نقض برجام شده است، هیچ کشوري با آن همراهی نخواهد کرد.

6 -رئیس جمهور روحانی تقویت تسلیحات را با آزمایش موشک هاي بالستیک اعلام نمود آیا ایران در انتظار یک حمله است؟

تقویت توان و بنیه دفاعی حق هرکشور و حاکمیتی است. هیچ کشوري نمی تواند به عضوي از جامعه بین الملل اعتراض کند که چرا توان متعارف نظامی خود را تقویت کرده و می خواهد از ملت خود در برابر دشمنان حفاظت نماید. متاسفانه ایران طی هشت سال مورد حمله صدام حسین که از حمایت بی دریغ بسیاري از کشورهاي غربی و منطقه برخوردار بود ، قرار داشت. در آنزمان ما هیچ وسیله دفاعی موثري براي بازداشتن صدام از حمله به شهرهاي مسکونی و حتی حملات شیمیایی نداشتیم. آمریکا که اکنون در برابر کاربرد سلاح شیمیایی در سوریه حساسیت نشان می دهند در جنگ هشت ساله ما با خونسردي شاهد بکارگیري این تسلیحات علیه رزمندگان ایران از سوي ارتش صدام و حتی علیه مردم غیرنظامی ایران و عراق بودند و دم بر نزدند ! خوشبختانه ما با تکیه بر توان داخلی خود به پیشرفت هاي مهمی در زمینه بازدارندگی متعارف دست یافته ایم و اکنون قدرت دفاعی ما به اندازه اي است که دشمنان ملت ایران به راحتی نمی توانند براي حمله و تجاوز به خاك ما تصمیم بگیرند. اضافه می کنم که اگر شما به آمار بودجه و هزینه هاي نظامی و دفاعی کشورهاي منطقه ما نگاه کنید، ایران یکی از پایین ترین ارقام را دارد. در حالیکه برخی کشورهاي منطقه با خرید دهها میلیارد دلار انواع سلاح هاي پیشرفته سعی می نمایند، قدرت دفاعی خود را با تکیه بر این تسلیحات به عاریت بگیرند، جمهوري اسلامی ایران به پشتوانه توان متخصصان داخلی خود به این مهم دست یافته است. اگرچه ما همیشه دست دوستی و برادري خود را به سمت کشورهاي منطقه دراز کرده ایم، اما متاسفانه برخی قدرتهاي فرامنطقه اي سود و نفع خود را در اختلاف و فروش هرچه بیشتر سلاح به کشورهاي منطقه می بینند.

7 -رفتار رئیس جمهور ترامپ با ایران را چگونه ارزیابی می نمایید؟

رفتار رئیس جمهوري آمریکا مسئولانه و در خور یک عضو مهم جامعه بین المللی نیست. تصمیم براي خروج آسان از تعهدات قبلی دولت آمریکا مثل توافقنامه پاریس در مورد آب و هوا و احیانا برجام شایسته یک عضو مسئولیت پذیر نیست. باید به روندها بصورت بازي برد – برد نگریسته شود که طی آن منافع همه طرف هاي درگیر لحاظ گردد. خودخواهی و عدم پذیرش حق و منافع دیگران نتایج فاجعه باري در پی خواهد داشت. اخیرا آقاي ترامپ استراتژي خود را در مورد ایران اعلام کرد. جملات و کلماتی مبتنی بر نفرت که موجب بی اعتمادي بیشتر مردم ایران نسبت به آمریکا و سیاست هاي دولت این کشور می شود. متاسفانه براي ما این دشمنی ها چیز تازه اي نیست. تخاصم دولت ایالات متحده آمریکا با مردم ایران از اوایل دهه 60 میلادي و همکاري در کودتا علیه دولت قانونی دکتر مصدق آغاز شده و کماکان ادامه دارد. همچنین در طی 40 سال گذشته این دشمنی در شکل هاي مختلف از جمله حمایت جدي از صدام حسین در جنگ تحمیلی 8 ساله علیه ایران، ارائه اطلاعات نظامی، کمک هاي فنی و مساعدت در سازمانهاي بین المللی از عراق در آنزمان، هدف قراردادن هواپیماي مسافربري ایرباس و کشتن حدود 300 زن و مرد و کودك توسط ناو وینسنس و اعطاي مدال به فرمانده این ناو، حضور نظامی بی ثبات کننده در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس، اعمال انواع و اقسام تحریم هاي ظالمانه یکجانبه و چندجانبه به بهانه هاي مختلف و ... ادامه داشته است.

8 -برنامه هسته اي ایران در چه سطحی قرار دارد؟

طبق تایید و اعلام مکرر آژانس بین المللی انرژي اتمی ، برنامه صلح آمیز هسته اي ایران تحت نظارت آژانس فوق بوده و طبق برجام پیش می رود. ما براساس برنامه و وظایفی خود وفق توافق با 5+1 عمل کرده و متقابلا انتظار داریم طرف هاي مقابل نیز به تعهدات خویش پاي بند بوده و مسیر آغاز شده ادامه یابد. 

   دانلود : WriteBuffer.aspx.pdf           حجم فایل 427 KB
اداره کل ارزیابی و نظارت
سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران